Selection of forum-viet.net forums for :

12a9

LỚP 12A9 THPT SỐ 3 QUẢNG TRẠCH

Tôi nghĩ là tôi nên bắt đầu đọc thơ Shakespeare. Nhưng rồi tôi nghĩ lại, tại sao tôi phải làm thế? Hắn ta chưa bao giờ đọc một bài thơ nào của tôi cả.

tôi, nghĩ, bạn, nên, bắt, đầu, đọc, thơ, shakespeare

Lớp 12A9-Trường Bảo Lộc

Always in my mind .

a9-social, bảo, lộc, #12a9

Diễn đàn của thư mục


Diễn đàn miễn phí

Create your 12a9 forum